Rozpis do kruhů - již nedostupné !!

23.07.2018 21:15
Vážení vystavovatelé !
 
 
POZOR !!!! VSTUPNÍ LISTY NEBUDOU ZASÍLÁNY !
 
Katalogové číslo dostanete u příslušného kruhu včetně 1 ks vytištěného katalogu.
Po posouzení pejska obdržíte desky s diplomem a posudkem.
Zápis do průkazu původu - ve výstavní kanceláři.
Soutěž Mladý vystavovatel  I. a II. proběhne ve Sportovní hale ČEZ  od 14,00  / 14,30 hod. /  
NEBUDE  PŘEDKOLO !! , Do Sportovní haly ČEZ se dostaví všichni přihlášení do těchto soutěží .
 
 !! Nahlédnutí do rozpisu kruhů již není k dispozici !!