Změna - další rozhodčí Ing. Naděžda Klírová

07.07.2018 09:17
!! POZOR !!
Z důvodu většího počtu přihlášených pejsků jsme pozvali jako další rozhodčí
Ing. Naděždu Klírovou.